ประกาศผลการสอบ
ปีการศึกษา 2551
:: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
:: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
:: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
:: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
:: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
:: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
:: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ครูจิรายุ พรหมเจริญ
บทคัดย่อ/นวัตกรรม

:: เดิน-วิ่ง สมาธิ ปี 2552

:: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

:: ทอดผ้าป่าสามัคคี
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
http://www.google.co.th/

คลิกอ่านข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าววันนี้จาก นสพ.คอม


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
Texas Jones Act
:: ภาพกิจกรรมโรงเรียน ::

โครงการ งาน Silk Screen (ซิลค์สกรีน)
การอบรมอาชีพระยะสั้นช่วงปิดเทอม ภาคฤดูร้อน
วิทยากร : คุณวีระ ปัจฉิมเพ็ชร
                : คุณแสงนภา สุทธิภาค
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2553
สนับสนุนโดย  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 11 (สสว.11)

โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้บูรณาการ
โรงเรียนวัดประสาทนิกร ได้จัดโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้บูรณาการ
โดยศึกษา ดูงานที่ จังหวัดกระบี่ ,พังงา ,ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 25 -26 มีนาคม 2553

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)
ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
นำโดย ผู้อำนวยการวิสัน  สุคะมะโน และคณะ
จัดอบรมให้แก่ผู้ปกครองโรงเรียนพิการ ตามโครงการ
"ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู"
วันที่ 23 มีนาคม 2553
ณ ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน โรงเรียนวัดประสาทนิกร
22 มี.ค.2553 โรงเรียนวัดประสาทนิกรขอขอบคุณ
จ.ส.อ.ศิลปชัย - คุณอาภรณ์  บุญทิพย์ และ จ.ส.อ.รังสรรค์ ชูสุวรรณ
ในการมอบจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ให้แก่โรงเรียนวัดประสาทนิกร


...เด็กดีได้เพราะผู้ใหญ่ในวันนี้...
...เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
...เด็กได้เรียนรู้หมู่ปัญหา...
...จะนำพาสังคมไทยให้รุ่งเรือง...............
คลิกดูภาพกิจกรรม
"พิธีมอบวุฒิบัตร"
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร นายลักษไชย มลอุ่น เป็นประธานใน
พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนบัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 19 มีนาคม  2553
ณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดประสาทนิกร
เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาสร้างความสามัคคีปวงชนสร้างคนสู้เศรษฐกิจ
ซึ่งจัดโดยสพท.ชพ.2 สนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

"ประกาศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร "
รับสมัครนักเรียน เข้ารับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 40 คน
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มีนาคม  2553
ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวัดประสาทนิกร
โทร.077-541208 ในวันและเวลาราชการ
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด

"ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก รับสมัครนักเรียน "
เข้าเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อนเพื่อพัฒนาและกระตุ้นการพัฒนาการตามวัย
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (จำนวนจำกัด)
ณ ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก โรงเรียนวัดประสาทนิกร
โทร.077-541208 ในวันและเวลาราชการ
"เชิญชม ภาพกิจกรรม ตลาดนัดความรู้สู่ชุมชน Openhouse "
โรงเรียนวัดประสาทนิกร ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ
โดยมี นายชัยพร  ศรีรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดนัดความรู้สู่ชุมชน
และกิจกรรม ต่าง ๆ การแสดงบนเวที อื่น ๆ อีกมากมาย
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2553  ณ  โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คลิ็กดูภาพ

"เหรียญทองอันดับ1 คอมพิวเตอร์ระดับภาค 3 รายการ"
ในการแข่งขันทักษะและความสามารถงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2552
ทีมนักเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดประสาทนิกรคว้า 3 รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
ประเภทต่างๆ ดังนี้ (คลิกอ่านรายละเอียด)
  1. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
  2. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.4-6
  3. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูมิภาค
 
 
 
People Mapping
แผนที่คนดี
ชุมชนโรงเรียนวัดประสาทนิกร
 
 
e-mailติดต่อ:
l_monoun@hotmail.com


โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์/โทรสาร : 077-541208

ขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธิ์ ข่าว เพลง ข้อความ รูปภาพ บริการดึงเว็บ บริการดึง Codeต่างๆ สำหรับใช้แปะบนเว็บไซต์
คร-ู อาจารย์ รวมถึงผู้มีอุปการคุณ อีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้
ที่ให้ความรู้และแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งสามารถจัดทำ เว็บไซต์ได้จนประสบผลสำเร็จ
หากมีข้อแนะนำใดๆติดต่อได้ที่ 084-5077307 cat_505@thaimail.com
หรือ s_petmunee@windowslive.com
ขอขอบพระคุณค่ะ
Web Master Team :
น.ส.เสาวลักษณ์ เพชรมุนี ,นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว ,ครูเพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์ และ
ครูขวัญใจ สิงห์ทอง