กิจกรรมกีฬาสี ประสาทนิกรเกมส์ ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คุณสันติ แก้วเมืองเพชร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โฮมมาร์ทหลังสวน จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี ประสาทนิกรเกมส์ ประจำปี 2561 และได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬา-กรีฑา ประสาทนิกรเกมส์ ให้กับโรงเรียนวัดประสาทนิกร เป็นเงิน 10,000 บาท ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์โรงเรียนวัดประสาทนิกร มาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวัดประสาทนิกรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โรงเรียนวัดประสาทนิกร จัดกิจกรรมกีฬาสี ประสาทนิกรเกมส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสีเพราะคณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงานเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมีทั้งชนะหรือแพ้สิ่งนี้ สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็นบุคคลที่สามารถทนต่อสถาณการณ์ที่บีบคั้น ผิดหวังได้…..กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลองสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริง ตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์บางส่วนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *