ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนวัดประสาทนิกร

ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 077-541-208
โทรสาร. 077-541-208
E-mail : watprasatnigon@png.ac.th