ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

          นางสาวรุ่งระพี โกสวิ …

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Read More »

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิ …

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน Read More »

กิจกรรมการรับสมัครสมาชิก ชมรม อย. น้อย โรงเรียนวัดประสาทนิกร

ชมรม……อย.น้อย ……..รับสมัครสมาชิ …

กิจกรรมการรับสมัครสมาชิก ชมรม อย. น้อย โรงเรียนวัดประสาทนิกร Read More »