คลังรูปภาพ ปี 2560

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2559 (28 ธันวาคม 2560)

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป. …

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2559 (28 ธันวาคม 2560) Read More »

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งขังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 (23 ธันวาคม 2560)

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่ง …

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งขังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 (23 ธันวาคม 2560) Read More »

กิจกรรมแนะแนวนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (22 ธันวาคม 2560)

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 กิจกรรมแนะแนวนักเรียน มัธยมศึกษา …

กิจกรรมแนะแนวนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (22 ธันวาคม 2560) Read More »

ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการเตรียมสอบ Pre O-Net (22 ธันวาคม 2560)

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการเ …

ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการเตรียมสอบ Pre O-Net (22 ธันวาคม 2560) Read More »

แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (19-20 ธันวาคม 2560)

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต …

แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (19-20 ธันวาคม 2560) Read More »

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชุมพร กีฬาปันจักสีลัต (16 ธันวาคม 2560)

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดช …

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชุมพร กีฬาปันจักสีลัต (16 ธันวาคม 2560) Read More »