ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 077-541-208
โทรสาร. 077-541-208
E-mail : watprasatnigon@png.ac.th