ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สามารถติดต่อโรงเรียนวัดประสาทนิกร ได้ในช่องทาง ดังนี้

โรงเรียนวัดประสาทนิกร

ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 077-541-208
โทรสาร. 077-541-208
E-mail : watprasatnigon@png.ac.th

แบบฟอร์มติดต่อเรา แอดมินจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.