โรงเรียนวัดประสาทนิกร

ที่อยู่ : 70/1 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-541-208
โทรสาร : 077-541-208
E-mail : watprasatnigon@png.ac.th
Website : www.png.ac.th