นายลักษไชย มลอ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางราตรี สมบัติ รองผุ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การจัดกิจกรรมภาษาไทย (6 กันยายน 2561)

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายลักษไชย มลอ่น ผู้อำนวยการโรงเร …

นายลักษไชย มลอ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางราตรี สมบัติ รองผุ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การจัดกิจกรรมภาษาไทย (6 กันยายน 2561) Read More »

ครูภัทรา นาคสิงห์ และนักเรียนระดับชั้น ป.5 ,ป.6 เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสวนหย่อม ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน (4 กันยายน 2561)

วันที่ 4 กันยายน 2561 ครูภัทรา นาคสิงห์ และนักเรียนระดั …

ครูภัทรา นาคสิงห์ และนักเรียนระดับชั้น ป.5 ,ป.6 เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสวนหย่อม ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน (4 กันยายน 2561) Read More »

ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26 สิงหาคม 2561)

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒน …

ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26 สิงหาคม 2561) Read More »

คณะครูอบรมปฏิบัติการศิลปะ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน (25 สิงหาคม 2561)

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะครูอบรมปฏิบัติการศิลปะ ห้องปร …

คณะครูอบรมปฏิบัติการศิลปะ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน (25 สิงหาคม 2561) Read More »

คณะครูจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานปฐมวัย (22 สิงหาคม 2561)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะครูจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึ …

คณะครูจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานปฐมวัย (22 สิงหาคม 2561) Read More »

ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18 สิงหาคม 2561)

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ หว้ากอ จังห …

ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18 สิงหาคม 2561) Read More »